Produkter

Energi Måleteknikk

Første skritt i arbeidet for å spare energi og forbedring av operasjonelle prosesser, bør være å ta i bruk måleteknikk for måling av de mest nødvendige parametere i din elektriske energiforsyning, sammen med overvåkning av topplastene.

Janitza Electronics® ved Kongsgaarden Instrument AS tilbyr et komplett utvalg utstyr for strømovervåking med tilbehør – UMG serien

Disse enhetene og effektanalysatorer hjelper deg å få en helhetlig oversikt over din energiforsyning og gjennomføre de riktige tiltakene. Effektkvaliteten overvåkes også i henhold til gjeldende generelle standarder (f.eks. NEK EN50160).

UMG 103 Universal instrument

Universal måleinstrument i produktfamilien UMG 103 er i første rekke beregnet for innsats i lavspennings fordelingsanlegg. UMG 103 er et måleinstrument med effektiv energiklasse 0,5S.

Detaljer

UMG 104 Nettanalysator

UMG 104, med en 500MHz DSP (Digital Signal Prosessor) er en meget rask og effektiv nettanalysator.

Detaljer
Detaljer

UMG 505

Power analysers of the UMG 505 product family are mainly designed for use in low and medium voltage distribution systems.

Detaljer

UMG 507

Power analysers of the UMG 507 product family are suitable for use at all network levels.

Detaljer

UMG 508

The Power Analyser UMG 508 is an all-rounder for the front door panel mounting. The device is equipped with a colourful graphic display with intuitive user interface.

Detaljer

UMG 511

The UMG 511 power quality analyser is particularly suitable for monitoring power quality according to standards such as the EN 50160.

Detaljer

UMG 604 Nettanalysator

UMG 604 med en 500MHz DSP (Digital Signal Prosessor) er en meget rask og effektiv nettanalysator. Elektrisk energi er en stadig viktigere kostnadsdriver og ineffektiv bruk har negative konsekvenser for miljøet. Med UMG 604, anbefaler vi som første skritt for å ta grep om disse kostnadene.

Detaljer

UMG 605 Nettkvalitetsanalysator

Nettkvalitetsanalysatoren UMG 605 er spesielt egnet for overvåking av spenningskvalitet ifølge gjeldende normer som f.eks. NEK EN 50160 Alle spenningskvalitetsparametere blir registrert og evaluert.

Detaljer

Bærbare nettanalysatorer MRG 604/605/508/511

MRG-Serien blir benyttet som mobilt måleutstyr i distribusjonssystemer hvor ingen måleinstrument er integrert. Det egner seg utmerket til å undersøke fasekompensasjonsanlegg, bestemme lastprofiler eller harmonisk analyse opp til 63. overharmoniske.

Detaljer