Bærbare nettanalysatorer MRG 604/605/508/511

Merverdi gjennom tilleggsfunksjoner

Bærbare nettverksanalysatorer fra produktserien MRG er tiltenkt innsats i lavspenningsanlegg for feilanalyse og årsaksforskning. La oss tenke oss et eksempel: Kondensatorer er overbelastet i et fase kompenseringsanlegg- Det foretas en  harmonisk analyse over tilstrekkelig lang tid, noe som vil gi informasjon om overlasten kanskje skyldes for mye støy på nettet.( THD-U (Total Harmonic Distortion, dvs. Samlet harmonisk forvrengning)). Loggen av last profilen kan også spille en viktig rolle i ny dimensjonering av systemkomponenter eller ved forhandling av strømforsyningsavtaler. Mobil nettanalysator er spesielt egnet for sporadiske problemer, feilanalyse eller i tilfeller hvor spesielle verdier må lokaliseres nærmere. Sammen med et stort antall målte elektrisk målte verdier tilbyr denne serien av nettanalysatorer et mangfold av tilleggsfunksjoner som lagring av minimum og maksimum verdier, timeteller, bimetall funksjon, passordbeskyttelse og mye mer.

Anvendelse

Den bærbare nettanalysatoren fra MRG-serien passer for måling og lagring av elektriske variabler i lavspennings nett. Målingene er beregnet for enfase og 3-fase system og med spenninger opp til L-N 50-500V AC, L-L 80-870V AC med hjelpespenning 85-265V AC. MRG 604/605 for spenningsystemene IT, TN og TT, MRG 508/511 for spenning systemene TN og TT

Bruksområder

MRG-Serien blir benyttet som mobilt måleutstyr i distribusjonssystemer hvor ingen måleinstrument er integrert. Det egner seg utmerket til å undersøke fasekompensasjonsanlegg, bestemme lastprofiler eller harmonisk analyse opp til 63. overharmoniske. Takket være den integrerte måleverdiloggeren, er det ikke nødvendig å kople til hjelpemidler som laptop eller printer. Evalueringen gjøres på kontoret ved pc’en.

Dokumentasjon


Ingen tilgjengelig