UMG 104 Nettanalysator

Anvendelse

UMG 104, med en 500MHz DSP (Digital Signal Prosessor) er en meget rask og effektiv nettanalysator.

Kontinuerlig sampling av alle 8 kanaler med 20kHz per kanal tillater registrering av samtlige elektriske parametere (mer enn 800 verdier), min- og max-verdier, de vesentligste spenningskvalitetsverdier som overharmoniske (inntil 40. per fase med retnings gjenkjenning).

Ved hjelp av disse data kan produksjonsstans unngås, utvikling av konsepter som strømkostnadsreduksjon, gjennomføring av tiltak og også overvåke og protokollføre de forventede forbedringer med UMG 104. 

Ved hjelp av moderne kommunikasjonsarkitekturer ledes de registrerte data sentralt, muliggjør effektiv lagring i effektiv databank og stilt til rådighet for videre bearbeiding i åpen arkitektur. Den enkle integrering i et bestående bygg automasjon anlegg eller PLS-miljø utvider UMG 104 sine formål.

Bruksområder

 • Måling og kontroll av elektriske parametere fordelingsanlegg, erstatning av analoge og digitale panelmetere
 • Datainnsamling og analyse av forbruk (belastningsprofil, belastningsforløp)
 • Kontinuerlig overvåking av spenningskvalitet
 • Registrering av kostnader, det vil si nedbrytning av energikostnader
 • Fjernstyring og overvåking av anlegg og prosesser
 • Nettverkbeskyttelse
 • Måleverdigiver for byggautomasjon eller PLS


Viktige funksjoner

 • Måling i IT, TN- og TT-nett
 • Måling i 1-fase / fler-fase nett, 1-…4-fase og inntil 4x 1-fase
 • Multifunksjonsinstrument
 • Kontinuerlig sampling av av spennings- og strømmålingsinngangene (20kHz)
 • Logging av måledata, 4MB, datainnsamling
 • Tilstandsovervåking, logging av hendelser
 • Høy målenøyaktighet, energiklasse 0,5, U/I 0,2%
 • Analyse av overharmoniske inntil 40.
 • Programvaren GridVis er inklusiv
 • RS232, RS485, Modus RTU, slave, opsjon Profibus DP
 • For snapskinnemontasje 35mm
 • Egnet for montasje i fordelingstavle

Dokumentasjon


Ingen tilgjengelig