UMG 604 Nettanalysator

Anvendelse

Elektrisk energi er en stadig viktigere kostnadsdriver og ineffektiv bruk har negative konsekvenser for miljøet. Med UMG 604, anbefaler vi som første skritt for å ta grep om disse kostnadene. Registrering av samtlige energidata og elektriske parametere med høy presisjon, sørger for den nødvendige transparens i deres energiforsyning. Ved hjelp av disse data kan produksjonsstans unngås, utvikling av konsepter som strømkostnadsreduksjon, gjennomføring av tiltak og også overvåke og protokollføre de forventede forbedringer med UMG 604. 

UMG 604 med en 500MHz DSP (Digital Signal Prosessor) er en meget rask og effektiv nettanalysator.

Kontinuerlig sampling av alle 8 kanaler med 20kHz per kanal tillater registrering av samtlige elektriske parametere (mer enn 800 verdier), min- og max-verdier, de vesentligste spenningskvalitetsverdier som overharmoniske (inntil 40. per fase med retnings gjenkjenning) og korttidsavbrudd.

Selv raske transienter (>S) kan trygt identifiseres.  Ved hjelp av moderne kommunikasjonsarkitektur ledes de registrerte data sentralt, muliggjør effektiv lagring i effektiv databank og stilt til rådighet for videre bearbeiding i åpen arkitektur. Den enkle integrering i et bestående bygg automasjon anlegg eller PLS-miljø utvider UMG 604 sine formål.

Bruksområder og funksjoner, merverdi ved tilleggsfunksjoner

Ved integrasjon av tilleggsfunksjoner, går UMG 604 langt ut over grensene for digitale multifunksjonsmåleinstrumenter:

 • Måling og kontroll av elektriske parametere fordelingsanlegg, erstatning av analoge og digitale panelmetere
 • Transientrekorder (>S)
 • Startstrømrekorder (10ms)
 • Teller (kWh, kvarh)
 • Spisslast optimering (makslastvokter, opsjon 64 kanaler)
 • Datainnsamling og analyse av forbruk (belastningsprofil, belastningsforløp)
 • Kontinuerlig overvåking av spenningskvalitet
 • Registrering av kostnader, det vil si nedbrytning av energikostnader
 • Fjernstyring og overvåking av anlegg og prosesser
 • Nettverkbeskyttelse
 • Måleverdigiver for byggautomasjon eller PLS

Viktige funksjoner

 • Måling i IT, TN- og TT-nett
 • Måling i 1-fase / fler-fase nett, 1-…4-fase og inntil 4x 1-fase
 • Multifunksjonsinstrument
 • Kontinuerlig sampling av av spennings- og strømmålingsinngangene (20kHz)
 • Logging av måledata, 128MB, datainnsamling
 • Tilstandsovervåking, logging av hendelser
 • Høy målenøyaktighet, energiklasse 0,5, U/I 0,2%
 • Analyse av overharmoniske inntil 40.
 • Programvaren GridVis er inklusiv
 • RS232, RS485, Modus RTU, slave, opsjon Profibus DP, ethernet
 • For snapskinnemontasje 35mm

Dokumentasjon


Ingen tilgjengelig