UMG 605 Nettkvalitetsanalysator

Anvendelse

Nettkvalitetsanalysatoren UMG 605 er spesielt egnet for overvåking av spenningskvalitet ifølge gjeldende normer som f.eks. NEK EN 50160. Alle spenningskvalitetsparametere blir registrert og evaluert, f.eks. flicker, kortidsavbrudd, med feilskriverfunksjon, transienter, overharmoniske intil 63., innkoplingsstrømmer osv. 

Vidtrekkende kommunikasjonsmuligheter, som RS 485, Modbus, Profibus, Ethernet (TCP/IP), BACnet, http, FTP, SMTP, SNTP, DNS…, tillater prisgunstig og rask integrasjon i bestående kommunikasjonsarkitektur. Den integrerte webserveren kan nås fra hele verden via en nettleser. Ved hjelp av den integrerte Jasic-intepreteren med nedlastbare Jasic-program gis det fri tilgang til alle parametere (måleverdier osv.)

Det kan skrives brukerspesifikke Jasic-programmer hvorav det kan kjøres  inntil 7 parallelt. Med programvaren GridVis som leveres med instrumentet, kan nettkvalitetsanalysatoren presentere en enkel og fullstendig parametrering og analyse av måleverdiene.

UMG 604 med en 500MHz DSP (Digital Signal Prosessor) er en meget rask og effektiv nettanalysator.

Kontinuerlig sampling av alle 8 kanaler med 20kHz per kanal tillater registrering av samtlige elektriske parametere (mer enn 800 verdier), min- og max-verdier, de vesentligste spenningskvalitetsverdier som overharmoniske (inntil 40. per fase med retnings gjenkjenning) og korttidsavbrudd.

Selv raske transienter (>S) kan trygt identifiseres.  Ved hjelp av moderne kommunikasjonsarkitektur ledes de registrerte data sentralt, muliggjør effektiv lagring i effektiv databank og stilt til rådighet for videre bearbeiding i åpen arkitektur. Den enkle integrering i et bestående bygg automasjon anlegg eller PLS-miljø utvider UMG 604 sine formål. 

Bruksområder og funksjoner, merverdi ved tilleggsfunksjoner

Ved integrasjon av tilleggsfunksjoner, går UMG 604 langt ut over grensene for digitale multifunksjonsmåleinstrumenter:

 • Måling og kontroll av elektriske parametere fordelingsanlegg, erstatning av analoge og digitale panelmetere
 • Transientrekorder (>S)
 • Startstrømrekorder (10ms)
 • Teller (kWh, kvarh)
 • Spisslast optimering (makslastvokter, opsjon 64 kanaler)
 • Datainnsamling og analyse av forbruk (belastningsprofil, belastningsforløp)
 • Kontinuerlig overvåking av spenningskvalitet
 • Registrering av kostnader, det vil si nedbrytning av energikostnader
 • Fjernstyring og overvåking av anlegg og prosesser
 • Nettverkbeskyttelse
 • Måleverdigiver for byggautomasjon eller PLS

Viktige funksjoner

 • Måling i IT, TN- og TT-nett
 • Måling i 1-fase / fler-fase nett, 1-…4-fase og inntil 4x 1-fase
 • Multifunksjonsinstrument
 • Kontinuerlig sampling av av spennings- og strømmålingsinngangene (20kHz)
 • Logging av måledata, 128MB, datainnsamling
 • Tilstandsovervåking, logging av hendelser
 • Høy målenøyaktighet, energiklasse 0,5, U/I 0,2%
 • Analyse av overharmoniske inntil 40.
 • Programvaren GridVis er inklusiv
 • RS232, RS485, Modus RTU, slave, opsjon Profibus DP, ethernet
 • For snapskinnemontasje 35mm

Dokumentasjon


Ingen tilgjengelig