Ecostab

IREM Ecostab Spenning Optimaliserer er et produkt dedikert spenningskvalitet og energisparing.

Spenningsoptimalisering er en energibesparende teknologi som ved systematisk og kontrollert reduksjon av nettspenningen reduserer forbrukt aktiv og reaktiv effekt.

Nettets gjennomsnittlige spenning er ofte høyere enn den ideelle driftsverdien for de fleste elektriske apparater.

Ecostab er Energy Economizer, som ved å utnytte prinsippet om spenningsoptimalisering øker spenningskvaliteten og gir målbar energisparing i henhold til internasjonal referansestandard.

Dokumentasjon


Ingen tilgjengelig