Ministab og Sterostab

IREM Ministab og Sterostab spenningsstabilisatorer er de mest pålitelige løsninger på problemer knyttet til spenningsvariasjoner i det elektriske nettet.

E-Verk genererer en korrekt spenning. Og nettselskapene sørger for høy spenningskvalitet i Norge og leverer og registrer variasjoner ihht. «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet» Men feil på fordelingslinjer, spesielt for mindre kunder med lang avstand til nærmeste transformator, atmosfærisk påvirkning, kontinuerlige lastvariasjoner og forstyrrelser som genereres av brukerne, gjør det umulig å garantere en alltid jevn spenning innenfor toleransebåndbredden som er angitt i leveringsavtalen. Svært ofte er denne toleransen utilstrekkelig for mer følsomt utstyr.

I andre tilfeller kan nettspenningen overskride nominelle verdier med 15, 20 eller opp til 30%.
I økende grad er det en reduksjon i strømkvalitetsnivået for den elektriske energien som er tilgjengelig for sluttbrukeren.
IREM Ministab og Sterostab spenningsstabilisatorer sikrer brukere med perfekt regulert spenning.

Dokumentasjon


Ingen tilgjengelig